MODELE redniej ruchomej Suy MOG zarwno do wygadzania szeregu czasowego Jak je ne pronozowania. MODELE redniej ruchomej powinno si stosowa Gdy zmienna Zachowuje si stabilnie czyli ma wahania przypadkowe ALE nie charakteryzuje si wyranym trendem lub wahaniami sezonowymi. Pronoza na Okres n + 1 równa jest ważonej średniej arytmetycznej z ostatnich k-okresów: n, n − 1,…, n − k + 1 {displaystyle n, n-1, dots, n-k + 1} Jeli chcemy Ten proces przyspieszy Warto zapozna si z funkcj Solver zawart w Excelu, ktra Daje moliwo znalezienia optymalnego wyniku przy zadanych warunkach. Jeli szacujemy modèle redniej ruchomej Musimy Poda STA wygadzania oraz Wagi jakie przyjmujemy. k-STAA wygadzania (NP. 3 dla redniej trzyelementowej ITD)-Waga nadana przez Pronost wartoci zmiennej pronozowanej w momencie lub okresie i, możemy analogicznie do poprzedniego przykładu wziąć Trzy wartości empiryczne ce takiego zużycia energii, TJ. z poprzedniego Roku, sprzed dwóch oraz sprzed Trzech lat. wtedy Musimy dobrać Trzy Wagi (czyli k będzie Rivne 3). Wyznaczamy Najpierw poszczególne Wagi, Niech à będzie w 1 = 0,1 {displaystyle w_ {1} = 0,1}, w 2 = 0,3 {displaystyle w_ {2} = 0,3} i w 3 = 0,6 {displaystyle w_ {3} = 0, 6}… Następnie wartość empiryczną najstarszą, CZYLI sprzed Trzech lat mnożymy przez w 1 = 0,1 {displaystyle w_ {1} = 0, 1}, wartość empiryczną sprzed dwóch lat mnożymy przez w 2 = 0,3 {displaystyle w_ {2} = 0,3} a wartość empiryczną z ubiegłego Roku mnożymy przez w 3 = 0,6 { DisplayStyle w_ {3} = 0,6}. Tak wyliczone wartości dodaje się do siebie a Następnie otrzymaną sumę należy podzielić przez sumę WAG (0, 1 + 0, 3 + 0, 6 = 1) zgodnie z zásada wyliczania średniej arytmetycznej ważonej. I tu znowu otrzymany Wynik jest wartością pronozowaną na Kolejny Okres, CZYLI w Naszym przykładzie na Rok bieżący.

Na exemple sprawdzamy zużycie energii elektrycznej z dwóch poprzednich okresów (sprzed Roku i dwóch LAT). Dobieramy Wagi (Dwie Bo DWA poprzednie okresy) zgodnie z zasadami Powyżej. NP. w 1 {displaystyle w_ {1}} Niech będzie Rivne 0, 4 (w 1 = 0,4 {displaystyle w_ {1} = 0,4}) a w 2 {displaystyle w_ {2}} Niech będzie Rivne 0,6 (w 2 = 0, 6 {displaystyle w_ {2} = 0,6}). Sumują się One do Jedności (Bo w 1 + w 2 = 1 {displaystyle w_ {1} + w_ {2} = 1}). Następnie mnożymy wartość empiryczną (w tym przykładzie faktyczne zużycie energii elektrycznej) sprzed dwóch lat przez wagę w 1 = 0,4 {displaystyle w_ {1} = 0,4}. W Kolejnym étape par étape mnożymy wartość empiryczną sprzed Roku przez wagę w 2 = 0, 6 {displaystyle w_ {2} = 0,6} po Czym dodajemy otrzymane wartości a Następnie dzielimy przez sumę WAG czyli 1.